WAŻNE KOMUNIKATY

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/images/grypa6-page-001%281%29.jpg

 Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań są wirus grypy typu A i B, wirus RS oraz wirusy paragrypy. W porównaniu z zachorowaniami wywołanymi innymi wirusami, zachorowania na grypę mogą wywoływać poważne powikłania, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie.
W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.
Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób. Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze jest gwałtowne wystąpienie:
• objawów ogólnych – wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia;
• objawów ze strony układu oddechowego - suchego kaszlu, bólu gardła i nieżytu nosa (zwykle o niedużym nasileniu).
U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny - obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty.
Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do ok. 2 tyg. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do ciężkich powikłań - najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Powikłania występują najczęściej u dzieci do lat 2, osób z chorobami przewlekłymi, osób po 60 r.ż. i kobiet w ciąży. Śmiertelność grypy sezonowej wynosi 0,1–0,5% (tzn. umiera 1–5 na 1000 osób, które zachorowały), przy czym 90% zgonów występuje u osób po 60 r.ż.
Tak jak w przypadku innych chorób wywoływanych przez wirusy antybiotyki są nieskuteczne i leczenie jest głównie objawowe. Zaleca się pozostanie w domu i odpoczynek, picie dużej ilości płynów, stosowanie niesterydowych środków przeciwzapalnych – uwaga: u dzieci poniżej 16 r.ż. nie należy stosować salicylanów. U małych dzieci niezwykle istotne jest nawadnianie i obniżanie gorączki, która może doprowadzić do wystąpienia drgawek gorączkowych. W przypadku osób należących do grup ryzyka lekarz może zadecydować o zastosowaniu leków antywirusowych (oseltamivir, zanamivir). Należy jednak podkreślić, iż najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia poprzedzającego sezon zachorowań na grypę. W Polsce dostępne są (na receptę) szczepionki przeciwko grypie produkowane przez kilka firm. Ich skład jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i obejmuje 3 szczepy wirusa, krążące w danym sezonie.
Kwalifikację osoby do szczepienia przeprowadza lekarz, a samo szczepienie może być wykonywane wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę. Ze względu na zmienność antygenową grypy wynikającą ze zdolności wirusa do spontanicznych mutacji konieczne jest coroczne ponawianie szczepienia, aby chronić się przed nowymi szczepami wirusa.
Osoby, u których występuje jeden lub więcej z poniższych objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśni, ból gardła, katar, dreszcze, poczucie ogólnego rozbicia - mogą być chore na grypę. W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej zaleca się:
1. Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.
2. Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia.
3. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.
4. W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.
5. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Opracowano w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

                  Światowy Dzień Zdrowia 2013

 

           pod hasłem „Zdrowe bicie serca” (ang. Healthy Heart Beat)

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO w 1948 roku. Każdego

roku  motyw  przewodni  Światowego   Dnia  Zdrowia   poświęcony  jest   innej  tematyce,  która  podkreśla

priorytetowy  obszar  problemów  w  obszarze  zdrowia  publicznego  na  świecie. W  tym  roku  motywem

przewodnim  jest  nadciśnienie.  Hasłem  tegorocznej  kampanii  jest  Healthy  Heart  Beat    zdrowe  bicie  serca,

zdrowe ciśnienie krwi.

 

Wysokie  ciśnienie  krwi  zwiększa  ryzyko  choroby  niedokrwiennej  serca,  w  tym  zawału  serca,  udaru  mózgu 

i  niewydolności  nerek. Wysokie  ciśnienie  krwi  sprawie,  że  mięsień  sercowy  pracuje  ciężej  niż  powinno,  co 

w  dłuższym  czasie,  skutkuje  osłabieniem  mięśnia  sercowego.  Im  wyższe  ciśnienie  tętnicze  krwi,  tym  większe

ryzyko wystąpienia zawałów serca lub udarów mózgu. Ryzyko wystąpienia tych powikłań wzrasta w obecności

innych  czynników  ryzyka,  takich  jak  cukrzyca,  zaburzenia  lipidowe  czy  niezdrowy  styl  życia  (nadwaga  lub

otyłość,   niezdrowa   dieta,   palenie   papierosów,   nadmierne   spożycie   alkoholu   oraz   brak   aktywności

fizycznej). Niektórzy  mają  wysokie  ciśnienie  krwi,  ponieważ    obciążeni  dodatnim  wywiadem  rodzinnym.

Ciśnienie krwi ma również tendencję do zwiększania się wraz z wiekiem. 

 

Z  aktualnych  badań  epidemiologicznych  wynika,  że  co  drugi,  trzeci  Polak  ma  nieprawidłowe  ciśnienie  krwi.

Tylko ok. 30-50% osób zdaje sobie z tego sprawę, a prawie połowa widząc o nadciśnieniu nie leczy go lub robi

to nieskutecznie. Jedynie u niewielkiego odsetka chorych, nadciśnienie jest dobrze kontrolowane. Wysokiemu

ciśnieniu krwi można jednak zapobiegać. 

 

Ostatecznym  celem  kampanii  prowadzonej  w  ramach  Światowego  Dnia  Zdrowia  2013  jest  zmniejszenie

zawałów serca i udarów mózgu, przez:

      podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego,

      edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania wysokiemu ciśnieniu krwi i jego powikłaniom,

      zachęcenie  osób  dorosłych  do  regularnej  kontroli  swojego  ciśnienia  krwi  i  stosowania  się  do  zaleceń

lekarza,

      zachęcenie   władz   krajowych   i   lokalnych,   aby   utworzyć   warunki   sprzyjające   prozdrowotnym

zachowaniom.

 

Nadciśnienie tętnicze może dotyczyć każdego z nas

O wysokim  lub podwyższonym ciśnieniu krwi,  czyli o  nadciśnieniu tętniczym  mówimy  wówczas, gdy ciśnienie

tętnicze   w   kilkakrotnych   pomiarach   przekracza   wartości   uznane   za  prawidłowe.   Zgodnie   z   aktualnymi

zaleceniami  przyjętymi  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  wartość  ciśnienie  krwi  140/90  mmHg  stanowi

granicę  między  ciśnieniem  prawidłowym  (norma:  <  130/85  mmHg)  a  podwyższonym.  Nadciśnienie  tętnicze,

oznacza wzrost wartości ciśnienia ponad 140/90 mmHg niezależnie od wieku pacjenta, potwierdzone kilkoma

pomiarami. Najnowsza klasyfikacja wprowadza także wartość ciśnienia optymalnego, tj. 120/80 mmHg.  

 

Najważniejsze informacje:

   Zawały  serca  i  udary  mózgu    głównymi  przyczynami  zgonów  na  całym  świecie.  Możesz  im  jednak

zapobiec.

   Możesz się chronić przed zawałami serca i udarami mózgu inwestując trochę swojego czasu i wysiłku.

   Palenie  tytoniu,  niezdrowa  dieta  oraz  brak  aktywności  fizycznej    głównymi  czynnikami  ryzyka

wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu.

   Rzucając  palenie,  zmniejszasz  ryzyko  zawałów  serca  lub  udarów  mózgu  już  od  pierwszego  dnia

zaprzestania palenia. Ogranicz również spożycie alkoholu.

   Zwiększając  swoją  aktywności  fizycznej  trwającą,  co  najmniej  30  minut  dziennie,  możesz  zmniejszyć

ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Wypoczywaj aktywnie.

   Jedząc  co  najmniej  5  porcji  warzyw  i  owoców  dziennie,  ograniczając  sól  co  najmniej  1  łyżeczki  oraz

zmniejszając  ilość  tłuszczu  w  diecie,  możesz  zmniejszyć  ryzyko  wystąpienia  zawału  serca  i  lub  udaru

mózgu.

   Wysokie  ciśnienie  krwi  często  nie  daje  żadnych  objawów,  ale  może  wywołać  nagły  udar  mózgu  lub

zawał   serca.   Dlatego   kontroluj   swoje   ciśnienie   krwi   regularnie.   Pomiar   ciśnienie   jest   szybki   i

bezbolesny.

   Cukrzyca  zwiększa  ryzyko  ataku  serca  i  udaru  mózgu.  Jeśli  chorujesz  na  cukrzycę,  kontroluj  swoje

ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi, aby zmniejszyć to ryzyko.

   Nadmierna  masa  ciała  zwiększa  ryzyko  zawałów  serca  i  udarów  mózgu.  Aby  utrzymać  prawidłową

masę ciała, utrzymaj umiarkowaną, regularną aktywność fizyczną i odżywiaj się zdrowo.

   Zawały  serca  i  udary  mózgu  pojawiają  się  nagle  i  mogą  być  śmiertelne,  jeśli  nie  zostanie  udzielona

natychmiastowa pomoc lekarska. 

   Unikaj stresu.

 

Jeśli  przestrzegasz  tych  wszystkich  rzeczy  i  mimo  to  twoje  ciśnienie  nadal  jest  wysokie,  twój  lekarz  może

przepisać   ci   leki.   Farmakoterapia   pomaga   obniżyć   ciśnienie   krwi   i   utrzymać   prawidłowym   poziomie.

Systematyczne  i  dokładne  pomiary  ciśnienia  krwi  zapewniają  osobom  cierpiącym  na  nadciśnienie  tętnicze

poczucie bezpieczeństwa. Regularnie kontrolując nadciśnienie, wspomagasz jego leczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana: 27.02.2013