REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie prowadzone są następujące centralne rejestry:

 1. rejestr skarg i wniosków,

 2. rejestr wydanych upoważnień,

 3. rejestr wydanych legitymacji służbowych,

 4. rejestr wydanych upoważnień do zastępowania Dyrektora - PPIS w Chełmnie,

 5. rejestr wydanych decyzji,

 6. rejestr zarządzeń dyrektora stacji.

 7. rejestr postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

 8. rejestr umorzeń postanowień o nałożeniu grzywny

 9. rejestr umorzeń postępowań administracyjnych

 10. rejestr postanowień o odmowie zawieszenia postępowania adm.

 11. rejestr postanowień o umorzeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego

 12. rejestr postanowień o odwieszeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego

 13. rejestr postanowień o zawieszeniu z urzędu postępowania egzekucyjnego

 14. rejestr postanowień o odmówieniu z urzędu postępowania administracyjnego

 15. rejestr tytułów wykonawczych

 16. rejestr chorób zakaźnych

 17. rejestr obiektów i podmiotów objętych nadzorem PPIS w Chełmnie

 18. rejestr Książek dla celów sanitarnych

 19. centralny rejestr szkoleń.

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: 12.12.2007