Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie działa na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych.

1.    Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263)

2.    Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr. 112, poz. 654)

3.    Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana:02.03.2012