OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 122, poz. 851 z późn. zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu chełmińskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie.

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 w/w Ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie.

 

Art. 15 ust. 1 w/w Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej, finansowanej z budżetu państwa.

ust. 1b Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny jest bezpośrednio podległy Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu

wytworzył: Agnieszka Mańkowska

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana: 19.02.2008