KIEROWNICTWO

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie
p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie
mgr inż. Mirosława Domaradzka

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr Iwona Szczuka

 

Koordynator Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr Jolanta Modrzyńska-Ścigalska

 

Koordynator Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr inż. Małgorzata Pińczewska-Wiktor

 

Koordynator Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

Barbara Malinowska

 

Koordynator Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych

Maria Panek

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Piotr Pieniążek

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
mgr Iwona Szczuka

Specjalista ds. Systemu Jakości

Agnieszka Mańkowska / mgr Iwona Szczuka

Główny Księgowy
Katarzyna Pieniążek

wytworzył: Agnieszka Mańkowska

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana: 28.02.2013