GODZINY URZĘDOWANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie jest czynna
w dni robocze w godzinach: 7:00 - 15:00,

Pracownicy Nadzoru urzędują w godzinach: 7.00- 14.35

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
wtorki od godz. 9:00 do godz. 11:00

wytworzył: Agnieszka Mańkowska

wprowadził: Agnieszka Mańkowska

ostatnia zmiana:21.10.2009