BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w w Chełmnie na 2003 r. wynosi 540.400 złotych.

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: 12.12.2007